ந.ராஜாக்கண்ணு இல்ல திருமண விழா வடகாடு

திருமண விழா அழைப்பிதழ்

நாள் : பங்குனி 17 ,மார்ச் 30, வியாழன்

இடம் : ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் கோவில்

எங்களது இல்ல விழாவிற்கு வருகைதரும் அனைவரையும் வருக! வருக! என அன்புடன் வரவேற்கிறோம்

இதனையே எங்களது நேரடி அழைப்பாக ஏற்கவும். அழைப்பின் மகிழ்வில் சுற்றமும் நட்பும்