த.குமார் இல்ல திருமண விழா அலஞ்சிரங்காடு

திருமண விழா அழைப்பிதழ்

நாள் : பங்குனி 20 ,ஏப்ரல் 02, ஞாயிறு

இடம் : மணமகன் இல்லம்

எங்களது இல்ல விழாவிற்கு வருகைதரும் அனைவரையும் வருக! வருக! என அன்புடன் வரவேற்கிறோம்

இதனையே எங்களது நேரடி அழைப்பாக ஏற்கவும். அழைப்பின் மகிழ்வில் சுற்றமும் நட்பும்